Sănătatea albinelor: restricții la nivelul UE în privința utilizării pesticidelor

Comisia a adoptat o restricție privind utilizarea a trei pesticide din familia neonicotinoidelor (clotianidin, imidacloprid și tiametoxam), identificate drept nocive pentru populația de albine din Europa. Restricția va intra în vigoare de la 1 decembrie 2013 și va fi revizuită în termen de cel mult de doi ani. Ea vizează pesticidele utilizate la tratarea plantelor și a cerealelor care atrag albinele și polenizatorii.

Măsura adoptată face parte din strategia globală a Comisiei1 de a aborda declinul populației de albine din Europa. De la publicarea strategiei Comisiei privind sănătatea albinelor, în 2010, s-au întreprins mai multe acțiuni în acest sens, iar unele sunt încă în curs de desfășurare. Printre acestea se numără: desemnarea unui laborator de referință al UE pentru sănătatea albinelor, o cofinanțare sporită din partea UE pentru programele apicole naționale, cofinanțare pentru efectuarea de studii de supraveghere în 17 state membre voluntare (3,3 milioane de euro au fost alocate în 2012) și programele de cercetare ale UE, precum BeeDoc și STEP, care studiază multiplele aspecte care ar putea fi răspunzătoare de scăderea numărului de albine din Europa.

Etapele următoare

Statele membre trebuie să retragă sau să modifice autorizațiile existente pentru a se conforma restricțiilor UE până la 30 septembrie 2013. Ele pot permite utilizarea stocurilor existente până la 30 noiembrie cel târziu. Autoritățile naționale au responsabilitatea de a asigura aplicarea corectă a restricțiilor.

De îndată ce vor fi disponibile informații noi, dar în maximum doi ani, Comisia va revizui această restricție pentru a ține seama de noutățile din domeniul științific și tehnic.

Context

Ca urmare a faptului că statele membre nu au ajuns la un acord (cu majoritate calificată) în cadrul reuniunii comitetului de apel din 29 aprilie 2013, Comisia a anunțat că își va continua demersurile în privința restricției după cum s-a prevăzut.

Restricția în cauză se aplică utilizării a trei neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid și tiametoxam) folosite pentru tratarea semințelor, aplicarea pe sol (granule) și tratamentul foliar al plantelor și cerealelor (cu excepția cerealelor de iarnă) care atrag albinele. Celelalte utilizări autorizate rămân accesibile doar profesioniștilor. Derogările vor fi limitate la posibilitatea de a trata culturile care atrag albine din sere și din câmpurile în aer liber numai după înflorire.

S-a constatat că pesticidele sunt unul dintre factorii care ar fi putea fi răspunzători de scăderea numărului de albine. Printre ceilalți factori se numără paraziții, alți agenți patogeni, lipsa de medicamente veterinare sau, uneori, utilizarea abuzivă a acestora, managementul apicol și factorii de mediu, precum lipsa hranei și a habitatelor și schimbările climatice.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol