Raportul anual privind integrarea comunității roma

Integrarea romilor a făcut progresePotrivit raportului anual al Comisiei Europene referitor la eforturile de integrare a comunității roma, România este unul din statele membre în care au fost implementate sau lansate proiecte promițătoare.

Astfel, în ceea ce privește monitorizarea rezultatelor pe teren ale strategiilor de integrare, Institutul Român de Cercetare a Minorităților Naționale a inițiat un proiect cu o durată de doi ani de cartografiere a comunităților roma. În cadrul proiectului va fi dezvoltat și un set de indicatori care să înregistreze progresele la nivel local în ceea ce privește integrarea.

România a fost, de asemenea, implicată într-un proiect multinațional (NET-KARD) având ca scop combaterea discriminării. Proiectul a fost finanțat în cadrul programului UE pentru drepturi fundamentale și cetățenie și s-a desfășurat în perioada 2013-2014. El s-a concretizat într-un set de ghiduri de combatere a discriminării comunității roma. Ghidurile se adreseaza avocaților și juriștilor, serviciilor de poliție, asociațiilor pentru roma și profesioniștilor din mass-media.

Pe ansamblul Uniunii Europene, raportul concluzionează că statele membre continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea romilor, însă sunt necesare eforturi suplimentare.

Din 2011, s-au înregistrat progrese în următoarele domenii:

  • creșterea fondurilor alocate pentru integrarea romilor: autoritățile naționale, regionale și locale au la dispoziție peste 90 de miliarde de euro, din Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională, pentru a consolida capitalul uman, a promova incluziunea socială și a combate sărăcia.
  • consolidarea cooperării cu societatea civilă și cu autoritățile locale: unele state membre au înființat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părți interesate, altele – printre care și România – au concretizat strategia națională în planuri de acțiune la nivel local;
  • monitorizarea rezultatelor pe teren: multe state membre și-au îmbunătățit mecanismele de monitorizare și de raportare, atât la nivel național, cât și la nivel european.

Totodată, raportul Comisiei relevă faptul că încă există numeroase evoluții îngrijorătoare, care necesită acțiuni suplimentare din partea statelor membre, de exemplu în cazul combaterii discriminării, deoarece se înregistrează o creștere îngrijorătoare a manifestărilor rasiste, a discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură.

Raportul invită statele membre să valorifice primii pași parcurși prin crearea unor platforme naționale pentru romi, prin intensificarea eforturilor de combatere a discriminării și a segregării, precum și prin aplicarea la scară largă a practicilor testate și încununate de succes.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol