O mai bună informare a cetățenilor cu privire la riscurile de accidente majore

Grație noilor norme care au intrat în vigoare, cetățenii UE vor fi mai bine informați în legătură cu amenințările majore reprezentate de instalațiile industriale aflate în imediata lor vecinătate. 

Normele fac parte dintr-o actualizare de natură tehnică a Directivei Seveso, un instrument esențial pentru gestionarea riscurilor industriale, care este în curs de a fi adaptat pentru a reflecta modificările recente aduse clasificării internaționale și europene a substanțelor chimice.  Directiva obligă statele membre să elaboreze planuri de urgență pentru zonele din apropierea instalațiilor industriale în care se află cantități foarte mari de substanțe periculoase.

Pe lângă actualizările tehnice realizate pentru a ține seama de modificările aduse clasificării substanțelor chimice la nivelul UE, principalele îmbunătățiri pentru cetățeni sunt:

  • Îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații cu privire la riscurile care rezultă din activitățile instalațiilor industriale din apropiere, precum și cu privire la comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident;  acest lucru va spori și încrederea în funcționarea acestor societăți;
  • Norme mai eficiente privind participarea publicului interesat la proiectele de amenajare a teritoriului legate de instalațiile Seveso;
  • Acces la justiție pentru cetățenii cărora nu li s-a acordat accesul corespunzător la informații sau nu li s-a permis participarea;
  • Standarde mai stricte privind inspectarea unităților, pentru a se asigura o aplicare mai eficace a normelor de siguranță.

Etapele următoare

Statele membre vor trebui să aplice aceste norme începând cu 1 iunie 2015, aceasta fiind și data la care noua legislație în domeniul clasificării substanțelor chimice devine pe deplin aplicabilă în Europa.

A se vedea, de asemenea: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol