Noi norme privind serviciile de plată, în beneficiul consumatorilor și al comercianților cu amănuntul

În vederea adaptării pieței plăților din UE la posibilitățile oferite de piața unică și a sprijinirii creșterii economiei UE, Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet de măsuri care include:

  1. o nouă directivă privind serviciile de plată;

  2. o propunere de regulament privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată cu cardul.

Directiva revizuită privind serviciile de plată introduce o serie de noi elemente și îmbunătățiri importante ale pieței plăților din UE:

  1. facilitează și face mai sigură utilizarea serviciilor de plată pe internet cu un cost scăzut, deoarece include în domeniul său de aplicare unele noi servicii, așa-numitele servicii de inițiere a plății. Acestea sunt servicii efectuate între comerciant și banca cumpărătorului care permit realizarea de plăți electronice ieftine și eficiente fără utilizarea unui card de credit. Prestatorii de servicii de acest tip vor trebui acum să respecte aceleași standarde înalte în materie de reglementare și supraveghere ca toate celelalte instituții de plată. În același timp, băncile și toți ceilalți prestatori de servicii de plată vor trebui să sporească securitatea tranzacțiilor online, prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului în vederea efectuării plății;
  2. consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva fraudei, a eventualelor abuzuri și a incidentelor de plată (de exemplu, în cazul operațiunilor de plată litigioase și executate incorect). Consumatorilor li se va putea cere să suporte doar pierderi foarte limitate — până la maximum 50 EUR (față de 150 EUR în prezent) — în cazul plăților cu cardul neautorizate;
  3. sporește drepturile consumatorilor în momentul în care aceștia realizează transferuri și remiteri de bani în afara Europei sau plătesc în monede ale țărilor terțe;
  4. va promova apariția unor noi operatori și dezvoltarea de modalități inovatoare de plată de pe telefonul mobil și pe internet în Europa, pentru a stimula competitivitatea UE la nivel mondial.

Regulamentul privind comisioanele interbancare va introduce, împreună cu directiva revizuită privind serviciile de plată:

  • niveluri maxime ale comisioanelor interbancare pentru operațiunile realizate pe bază de carduri de debit și de credit de consum și va interzice suprataxele aferente acestor tipuri de carduri. Suprataxele sunt taxele suplimentare impuse de unii comercianți pentru plata cu cardul și sunt întâlnite în special în achizițiile de bilete de avion. În cazul în care comisioanele interbancare sunt plafonate pentru cardurile de consum, costurile comercianților cu amănuntul pentru operațiunile de plată cu cardul vor fi reduse considerabil, iar suprataxele nu vor mai fi justificate.

Pe durata unei perioade de tranziție de 22 de luni, în cazul tranzacțiilor transfrontaliere se vor aplica plafoane în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru carduri de debit și de credit, și anume atunci când un consumator își utilizează cardul într-o altă țară sau atunci când un comerciant cu amănuntul utilizează o bancă dintr-o altă țară.

După perioada respectivă, aceste plafoane se vor aplica și în cazul tranzacțiilor naționale. Plafoanele sunt stabilite la 0,2 % din valoarea tranzacției în cazul cardurilor de debit și la 0,3 % în cazul cardurilor de credit. Aceste niveluri au fost deja acceptate de către autoritățile de concurență pentru o serie de tranzacții cu carduri de tip MasterCard, Visa și Cartes Bancaires. În cazul cardurilor care nu fac obiectul plafoanelor (în principal cardurile comerciale emise pentru întreprinderi și cele utilizate în sistemele cu trei părți, precum American Express sau Diners), comercianții cu amănuntul vor putea să perceapă o suprataxă sau să refuze să le accepte. În acest fel, costurile impuse de aceste carduri costisitoare pot fi transferate direct către cei care beneficiază de ele, în loc să fie suportate de către toți consumatorii.

Comisioanele interbancare sunt incluse în costurile pe care comercianții cu amănuntul le suportă atunci când primesc plăți cu cardul și sunt transferate, în cele din urmă, către consumatori, aceștia plătind prețuri cu amănuntul mai ridicate.

Comisioanele interbancare sunt invizibile pentru consumatori, însă costurile pe care le suportă comercianții cu amănuntul și, în cele din urmă, consumatorii se ridică la zeci de miliarde de euro în fiecare an.

Nivelul comisioanelor interbancare variază semnificativ între statele membre, ceea ce sugerează că nu au o justificare clară și că impun o barieră importantă între piețele naționale ale plăților.

Plafonarea comisioanelor interbancare va reduce costurile pentru comercianții cu amănuntul și consumatori și va contribui la crearea unei piețe a plăților la nivelul UE. Aceasta ar trebui, de asemenea, să încurajeze inovarea și să stimuleze furnizorii de servicii de plată să ofere noi servicii.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol