Noi norme privind deșeurile electronice pentru a spori eficiența utilizării resurselor

Pe 13 august au intrat în vigoare norme îmbunătățite privind colectarea și tratarea deșeurilor electronice. Deșeurile electronice (adică deșeurile de echipamente electrice și electronice, sau DEEE) se numără printre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere și oferă oportunități importante în ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață a materiilor prime secundare. Colectarea sistematică și tratarea adecvată sunt condiții prealabile pentru reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul și metalele rare din televizoarele, laptopurile și telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar înainte în ceea ce privește protecția mediului și un impuls major pentru utilizarea eficientă a resurselor în Europa.

Directiva care intră în vigoare astăzi introduce un obiectiv de colectare de 45% din echipamentele electronice vândute, care se va aplica începând cu 2016, și într-o a doua etapă, începând din 2019, un obiectiv de 65% din echipamentele vândute, sau de 85% din deșeurile electronice produse.

Statele membre vor putea să aleagă pe care dintre aceste două modalități echivalente de a măsura obiectivul doresc să o raporteze. Începând din 2018, după ce va face în prealabil obiectul unei evaluări a impactului, directiva se va extinde față de sfera de aplicare restrânsă din prezent, pentru a se aplica tuturor categoriilor de deșeuri electronice.

Directiva oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate cu mai multă eficacitate exportul ilegal de deșeuri. Transporturile ilegale de DEEE constituie o problemă gravă, în special când sunt disimulate sub forma transporturilor legale de echipamente uzate pentru a eluda normele UE privind tratarea deșeurilor. Noua directivă va obliga exportatorii să testeze dacă echipamentele funcționează sau nu și să furnizeze documente privind natura transporturilor care ar putea fi considerate ilegale.

O altă îmbunătățire preconizată este reducerea poverii administrative prin armonizarea cerințelor de înregistrare și de raportare la nivel național. Cerințele impuse de registrele statelor membre pentru producătorii de deșeuri electronice vor fi acum mai bine uniformizate.

În prezent, doar o treime din deșeurile de echipamente electrice și electronice din UE sunt colectate separat în sistemul documentat. Obiectivul actual de colectare al UE este de 4 kg de DEEE pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 2 milioane de tone pe an, din aproximativ 10 milioane de tone de DEEE produse anual în UE. Se estimează că, până în 2020, volumul de DEEE va crește până la 12 milioane de tone.

Obiectivul final al noii directive, un nivel ambițios de 85% din toate DEEE produse, va garanta că, în 2020, în UE vor fi colectate separat aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor.

Etapele următoare

Cel târziu până la 14 februarie 2014, statele membre vor trebui să-și modifice legislația existentă privind DEEE și s-o armonizeze cu noua directivă și noile obiective. Consumatorii vor putea apoi să returneze micile deșeuri electronice la magazinele mari cu amănuntul, cu excepția cazului în care se dovedește că sistemele alternative existente sunt cel puțin la fel de eficace. Începând cu data transpunerii la nivel național se va aplica inversarea sarcinii probei în cazul transferurilor de echipamente uzate suspectate a fi transporturi ilegale de deșeuri.

Din 2016, statele membre vor fi obligate să asigure că se colectează 45 % din echipamentele electrice și electronice vândute în fiecare țară.

Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va lărgi față de categoriile de astăzi, pentru a se aplica tuturor echipamentelor electrice și electronice.

Din 2019, obiectivul de colectare va crește până la 65 % din echipamentele electrice și electronice vândute sau, ca măsură alternativă, până la 85 % din DEEE produse.

Unele state membre vor avea posibilitatea de a deroga de la noile obiective pentru o perioadă limitată de timp, în cazul în care acest lucru este justificat de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scăzut al consumului de echipamente electronice. Comisia se va prevala de competențele conferite în noua directivă pentru a armoniza frecvența raportărilor transmise de producători registrelor naționale, precum și formatul de înregistrare și raportare. Comisia va revizui anumite modificări convenite în cadrul noii directive, de exemplu în ceea ce privește sfera de aplicare, în vederea identificării unor eventuale efecte nedorite.

Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol