José Manuel Durão Barroso, Președintele Comisiei Europene – Discurs privind starea Uniunii în 2012

Discursul președintelui Barroso a fost susținut în cadrul Sesiunii plenare a Parlamentului European/Strasbourg, 12 septembrie 2012:

”1. Analiza situației

Sunt onorat să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta acest al treilea discurs privind starea Uniunii într-un moment în care Uniunea Europeană continuă să fie în criză.

Este vorba nu numai de o criză financiară și economică și de o criză socială, ci și de o criză politică, o criză de încredere.

Cauzele aflate la originea acesteia sunt următoarele:

  • practicile iresponsabile din sectorul financiar;
  • nivelul nesustenabil al datoriei publice și, de asemenea,
  • o lipsă de competitivitate în unele state membre.

În plus, zona euro se confruntă cu propriile probleme structurale. Arhitectura acesteia nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, iar dezechilibrele s-au acumulat în timp.

Toate acestea sunt, în prezent, în curs de remediere, însă necesită eforturi dureroase și dificile. Cetățenii sunt dezamăgiți și îngrijorați, având sentimentul că modul lor de viață este în pericol.

Spiritul de corectitudine și echitate între statele membre continuă să se deterioreze. Și fără echitate între statele membre, cum ar putea fi posibilă echitatea între cetățenii europeni?”….

Discursul complet poate fi consultat pe website-ul Europa, chiar și în limba română:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/596&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


  1. Nu există încă păreri pentru acest articol