Declarația președintelui Barroso privind extinderea spațiului Schengen cu Bulgaria și România

“România și Bulgaria nu vor intra în spațiul Schengen la 1 ianuarie 2014. Această dezbatere presupune, ca de obicei, un amalgam incredibil între Schengen, imigrare, Lampedusa, lucrători detașați. Un amalgam care trebuie denunțat; dacă nu, vom fi martorii intensificării mișcărilor extremiste care împing Europa să facă lucruri foarte periculoase. Pentru că noi am experimentat în istoria Europei această xenofobie, acest șovinism și nu este un lucru bun. Europa a trecut prin perioade grele în aceste momente de ultranaționalism, protecționism sau șovinism. Trebuie să le evităm. Să luăm fiecare caz în parte. România și Bulgaria nu vor intra în spațiul Schengen deoarece există țări care se opun; deci există o unanimitate care trebuie atinsă, chiar dacă, tehnic, îndeplinesc deja condițiile. Bineînțeles, bulgarii și românii, precum și britanicii care nu fac parte din spațiul Schengen, când ajung la Gara de Nord cu Eurostar, trebuie să treacă prin controlul documentelor de intrare.”

“La Roumanie et la Bulgarie n’entreront pas dans l’espace Schengen le 1 janvier 2014. Ce qui il y là comme toujours dans ce débat c’est un amalgame incroyable entre Schengen, immigration, Lampedusa, travailleurs détachés. Il y a là un amalgame qu’il faut dénoncer, parce que sinon nous allons avoir la poussée des mouvements extrémistes qui poussent l’Europe à faire des choses qui sont très dangereuses. Par ce que nous connaissons dans l’histoire de l’Europe cette xénophobie, ce chauvinisme et ce n’est pas bon. L’Europe a connue des moments terribles avec ces moments d’ultranationalisme, protectionnisme ou chauvinisme. Il faut éviter ça. Voyons cas par cas. La Romanie et la Bulgarie n’entreront pas dans Schengen car il y a des pays qui s’opposent donc il y une unanimité qui est requise même si techniquement ils répondent déjà aux conditions. Mais bien sur les bulgares et les roumains comme les britanniques qui ne sont pas en Schengen quand ils arrivent à la Gare du Nord dans l’Eurostar ils doivent vérifier la rentrée.”

11 noiembrie 2013, José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol