Consultare publică privind insolvența întreprinderilor

http://ec.europa.eu/yourvoice/theme/2012/images/illustrations/yourvoice.jpegComisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la o abordare europeană în materie de eșec în afaceri și insolvență, care pune accentul pe sprijinirea întreprinderilor viabile să supraviețuiască și pe acordarea întreprinzătorilor cinstiți a unei a doua șanse, protejând în același timp dreptul creditorilor de a-și recupera banii.

Procedurile ar trebui să fie rapide și eficiente, atât în interesul debitorilor, cât și al creditorilor, și ar trebui să contribuie la menținerea locurilor de muncă, să îi ajute pe furnizori să își păstreze clienții, iar pe proprietarii întreprinderilor să păstreze valoarea investițiilor făcute în întreprinderi viabile.

Disparitățile dintre legislațiile naționale privind insolvența pot crea incertitudine juridică și un mediu de afaceri ostil. Problemele principale sunt perioada necesară descărcării de obligații condițiile pentru deschiderea procedurii, depunerea creanțelor și normele privind planurile de restructurare. Acestea pot avea un efect negativ asupra investițiilor transfrontaliere. Consultarea va solicita punctele de vedere ale părților interesate cu privire la cele mai bune modalități de a răspunde acestor provocări.

Propunerea de modernizare a Regulamentului UE privind insolvența — care datează din 2000 — este un prim pas important pentru a aduce legislația UE în materie de insolvență în secolul al XXI-lea (IP/12/1354, MEMO/12/969). În același timp, este evident că doar prin revizuirea regulamentului nu se pot aborda provocările fundamentale ale cazurilor transfrontaliere de insolvență, cum ar fi, uneori, diferențele importante în ceea ce privește legislațiile naționale în materie de insolvență. Iată de ce comunicarea pe care Comisia a adoptat-o în paralel cu propunerea de regulament privind insolvența, în decembrie 2012, a inițiat un proces de reflecție asupra unei noi abordări la nivelul UE privind eșecul în afaceri în lumina normelor divergente, la nivel național, privind insolvența. Consultarea de astăzi se înscrie în logica acestui demers.

Una dintre problemele ridicate în cadrul consultării este necesitatea de a armoniza perioada necesară descărcării de obligații (perioada necesară pentru închiderea întreprinderii falimentare), care este deseori privită ca fiind crucială pentru posibilitatea de a reîncepe o afacere. În prezent, perioada necesară închiderii unei întreprinderi falimentare variază în mod semnificativ pe teritoriul UE, de la patru luni în Irlanda la peste șase ani în Republica Cehă, iar, în unele țări, întreprinzătorii care au avut o întreprindere falimentară nu pot obține niciodată descărcarea de obligații.

Consultarea vizează și normele care reglementează exercitarea profesiei de administrator judiciar. Mai mult, părțile interesate sunt întrebate dacă normele existente privind obligațiile și răspunderea directorilor în caz de insolvabilitate creează probleme în practică și dacă ar trebui introduse norme la nivelul UE pentru a se garanta că administratorii frauduloși care au făcut obiectul unei interdicții într-o țară nu pot administra o societate într-o altă țară. În final, consultarea pune întrebarea dacă în practică există probleme legate de incertitudinea juridică cauzată de diferitele condiții în care se poate cere instanței evitarea unui act al unui debitor insolvent care este în detrimentul creditorilor.

Această consultare este deschisă până la data de 11 octombrie 2013 și pot fi accesată la adresa: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Comisia Europeană – proceduri de insolvență: http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol