Consultare privind legislația pentru IMM-uri

Comisia Europeană a lansat o nouă consultare pentru a evalua necesitatea adoptării unor măsuri legislative în ceea ce priveşte societăţile comerciale cu răspundere limitată şi societăţile comerciale pe acţiuni cu asociat/acţionar unic.

Prin această consultare Comisia își propune să obţină informaţii mai detaliate pentru a evalua în ce măsură armonizarea legislaţiilor naţionale cu privire la societăţile comerciale cu răspundere limitată şi la societăţile comerciale pe acţiuni cu asociat/acţionar unic le-ar permite întreprinderilor, în special IMM-urilor, să beneficieze de norme simple, flexibile şi cunoscute la nivelul UE, care să conducă la reducerea costurilor pe care le au de suportat în prezent. Răspunsurile vor fi luate în considerare la evaluarea necesităţii şi impactului unui nou act juridic.

Existenţa societăţilor comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic este prevăzută de a 12-a directivă privind dreptul societăţilor comerciale (Directiva 2009/102/CE în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic). Directiva oferă însă o armonizare foarte limitată a legislaţiilor naţionale şi nu abordează aspecte fundamentale cum ar fi, printre altele, cerinţele privind înregistrarea, protejarea creditorilor, transferul de sediu, capitalul minim sau dizolvarea întreprinderilor. Toate acestea rămân reglementate la nivel naţional.

Costurile şi riscurile pe care le implică necesitatea conformării la dispoziţiile mai multor sisteme juridice diferite par a împiedica adesea întreprinderile să îşi extindă activităţile în străinătate. În plus, lipsa de încredere în formele juridice ale întreprinderilor străine poate îngreuna participarea IMM-urilor pe piaţa internă. Măsurile existente care facilitează mobilitatea întreprinderilor (directiva privind fuziunile transfrontaliere şi regulamentul SE sau jurisprudenţa Curţii de Justiţie) nu sunt în măsură să răspundă tuturor nevoilor IMM-urilor.

Prin urmare, chestionarul conţine întrebări despre necesitatea adoptării unor măsuri legislative la nivelul UE, despre ce ar trebui să conţină acestea şi despre obstacolele cu care se confruntă în prezent întreprinderile care doresc să devină mai active pe piaţa internă.

Sunteți rugați să răspundeţi cât mai exact şi mai concis la întrebări şi să trimiteţi chestionarul completat până la data de 15.09.2013. Răspunsurile se vor completa on-line (a se vedea mai jos chestionarul), iar eventualele ataşamente trebuie trimise la markt-consultation-ts@ec.europa.eu

In planul său de acţiune pe 2012 privind dreptul european al societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă[1], Comisia a arătat că IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) din Europa joacă un rol esenţial în consolidarea economiei UE, în special în contextul crizei economice. Au fost deja depuse eforturi semnificative pentru a facilita activitatea IMM-urilor într-o serie de domenii în care acestea par să întâmpine dificultăţi, inclusiv prin acţiuni întreprinse ca urmare a revizuirii, în 2011, a iniţiativei „Small Business Act” pentru Europa. Mai ales în ceea ce priveşte dreptul societăţilor comerciale, Comisia consideră că IMM-urile au nevoie de condiţii mai simple şi mai puţin împovărătoare pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul UE, iar pentru Comisie luarea unor măsuri concrete în acest sens rămâne o prioritate clară.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMC&lang=ro

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol