Comisia Europeană propune un nou parteneriat între Europa și fermieri

Comisia Europeană a prezentat un proiect de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013. Obiectivul acestui proiect este sporirea competitivității, a durabilității și a stabilității agriculturii peste tot în Europa pentru a garanta cetățenilor europeni o alimentație sănătoasă și de calitate, pentru a proteja mediul și pentru a dezvolta zonele rurale.

PAC reformată va permite promovarea inovării, sporirea competitivității sectorului agricol atât din punct de vedere economic, cât și ecologic, combaterea schimbărilor climatice, menținerea ocupării forței de muncă și a creșterii, reprezentând astfel o contribuție hotărâtoare la strategia Europa 2020.

Cele zece puncte-cheie ale reformei

1) O mai bună direcționare a sprijinului pentru susținerea veniturilor în vederea dinamizării creșterii și ocupării forței de muncă

Pentru a pune mai bine în valoare potențialul agricol al UE, Comisia propune susținerea într-un mod mai just, mai simplu și mai bine direcționat a veniturilor fermierilor. De plata de bază pentru susținerea veniturilor vor beneficia numai fermierii activi. Această subvenţie va scădea progresiv începând de la 150 000 EUR și va fi plafonată la 300 000 EUR pe an pentru un fermier; în același timp, se va lua în considerare numărul de locuri de muncă create de exploatații. De asemenea, plăţile directe vor fi fi distribuite în mod mai echitabil între fermieri, între regiuni și între statele membre.

2) Instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate și cu o capacitate de reacție sporită pentru a face față noilor provocări economice

Volatilitatea prețurilor reprezintă o amenințare pentru competitivitatea pe termen lung a sectorului agricol. Comisia propune „plase de siguranță” mai eficace, cu o capacitate de reacție sporită pentru sectoarele agricole cele mai expuse crizelor (depozitarea privată și intervenția publică) și înlesnirea creării de sisteme de asigurări și de fonduri mutuale.

3) Plăți pentru a proteja productivitatea pe termen lung și ecosistemele

Pentru a consolida durabilitatea sectorului agricol din punct de vedere ecologic și pentru a valorifica eforturile fermierilor, Comisia propune ca 30 % din plățile directe să fie acordate pentru adoptarea de practici care permit utilizarea optimă a resurselor naturale. Este vorba de practici, care sunt eficace din punct de vedere ecologic și pot fi puse în aplicare în mod simplu, cum ar fi: diversificarea culturilor, menținerea pășunilor permanente, protejarea rezervoarelor ecologice și a peisajelor.

4) Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare

Pentru a crea o agricultură fundamentată științific și o agricultură competitivă, Comisia propune dublarea bugetului alocat cercetării și inovării agronomice și găsirea unor soluții pentru ca rezultatele cercetării să se traducă în practică, prin intermediul unui nou parteneriat pentru inovare. Aceste fonduri vor contribui la încurajarea transferului de cunoștințe și a consilierii pentru fermieri, precum și la sprijinirea proiectelor de cercetare relevante pentru fermieri, asigurând o cooperare mai strânsă între sectorul agricol și comunitatea științifică.

5) Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat

Aflată la baza lanțului alimentar, agricultura este foarte fragmentată și puțin structurată. Pentru a consolida poziția fermierilor, Comisia propune sprijinirea organizațiilor de producători, a organizațiilor interprofesionale și dezvoltarea circuitelor scurte între producători și consumatori (fără prea mulți intermediari). Pe de altă parte, sistemul cotelor de zahăr, care nu mai este atât de pertinent, nu va fi prelungit după 2015.

6) Încurajarea măsurilor de agromediu

Trebuie avută în vedere specificitatea fiecărui teritoriu, fiind încurajate inițiativele naționale, regionale și locale privind agromediul. În acest sens, Comisia propune ca protejarea ecosistemelor, refacerea acestora și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, precum și utilizarea eficace a resurselor să constituie două dintre cele șase priorități ale politicii de dezvoltare rurală.

7) Facilitarea instalării tinerilor fermieri

Două treimi dintre fermieri sunt în vârstă de peste 55 de ani. Pentru a susține crearea de locuri de muncă și pentru a încuraja generațiile tinere să se implice în sectorul agricol, Comisia propune crearea unui nou ajutor pentru instalare de care să poată beneficia, în timpul primilor cinci ani ai proiectului lor, fermierii care nu au împlinit 40 de ani.

8) Stimularea ocupării forței de muncă în mediul rural și a spiritului antreprenorial

Pentru a promova ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial, Comisia propune o serie de măsuri de stimulare a activității economice în zonele rurale și de încurajare a inițiativelor de dezvoltare locală. De exemplu, va fi creat un „set de demaraj” pentru sprijinirea proiectelor de microîntreprinderi, cu o finanțare pe o perioadă de cinci ani care poate ajunge până la 70 000 EUR. Vor fi consolidate grupurile de acțiune locală LEADER.

9) O mai mare atenție acordată zonelor fragile

Pentru a evita deșertificarea și pentru a proteja bogăția teritoriilor noastre, Comisia oferă statelor membre posibilitatea de a sprijini mai susținut fermierii situați în zone dezavantajate din punct de vedere natural, prin intermediul unei indemnizații suplimentare. Acest ajutor va completa celelalte ajutoare care se acordă deja în cadrul politicii de dezvoltare rurală.

10) O PAC mai simplă și mai eficace

Pentru a evita formalitățile administrative inutile, Comisia propune simplificarea mai multor mecanisme ale PAC, și anume normele privind condiționalitatea și sistemele de control, fără ca aceasta să ducă la o pierdere a eficacității. În plus, va fi simplificat și sprijinul acordat micilor fermieri, pentru care se va institui o plată forfetară de 500-1 000 EUR pentru un fermier pe an. Va fi încurajat transferul de terenuri de la micii fermieri care își încetează activitatea agricolă către alte exploatații care doresc să își restructureze fermele.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/news/agriculture/111012_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol