Comisia Europeană – Propuneri pentru o piață unică a serviciilor de cloud computing

Comisia Europeană a instituit un grup de experți care vor lucra la elaborarea unor clauze sigure și echitabile pentru contractele de cloud computing, pe baza unui instrument opțional. Obiectivul este acela de a identifica cele mai bune practici pentru a răspunde preocupărilor exprimate de consumatori și de întreprinderile mici, care adeseori, din cauza lipsei de claritate a contractelor respective, sunt reticenți atunci când e vorba să achiziționeze servicii de cloud computing.

Grupul de experți are sarcina de a ajuta Comisia să analizeze modalitățile de îmbunătățire a cadrului juridic pentru contractele de cloud computing pentru consumatori și IMM-uri (IP/13/590), astfel încât să se întărească încrederea consumatorilor și a IMM-urilor cu privire la utilizarea contractelor de cloud computing.

Din Grupul de experți privind contractele de cloud computing fac parte reprezentanți ai furnizorilor de servicii de cloud computing, consumatori și IMM-uri, dar și cadre universitare și profesioniști din domeniul juridic. Prima reuniune a grupului este programată să aibă loc în datele de 19-20 noiembrie 2013 și se preconizează că grupul va prezenta un raport privind activitatea sa în primăvara anului 2014. Contribuțiile primite vor sta la baza unui document de politică ce va lansa o amplă consultare publică cu privire la opțiunile de acțiune viitoare privind contractele de cloud computing pentru consumatori și IMM-uri.

„Cloud computing” înseamnă stocarea de date (cum ar fi fișiere text, imagini și fișiere video) și de software pe computere aflate la distanță, pe care utilizatorii le accesează pe internet, utilizând orice dispozitiv doresc. Această metodă este mai rapidă, mai ieftină, mai flexibilă și potențial mai sigură decât soluțiile informatice locale. Multe servicii care se bucură de popularitate, cum ar fi Facebook, Spotify și poșta electronică bazată pe internet, folosesc tehnologii de cloud computing, însă beneficiile economice reale se obțin atunci când aceste soluții de cloud sunt adoptate pe scară largă de întreprinderi și de sectorul public.

Strategia Comisiei în materie de cloud computing cuprinde trei acțiuni-cheie, dintre care una vizează identificarea unor clauze și condiții contractuale sigure și echitabile pentru contractele de cloud computing.

Existența unor clauze contractuale standard poate contribui la facilitarea încheierii de acorduri contractuale între furnizorii de servicii de cloud computing și consumatori sau întreprinderile mici. Acestea pot, de asemenea, înlesni aplicarea normelor UE în materie de protecție a datelor, în măsura în care clauzele respective sunt relevante pentru contractele de cloud computing.

Prin propunerea sa pentru o legislație europeană comună în materie de vânzare, Comisia a început deja să lucreze la îmbunătățirea cadrului juridic pentru contractele de cloud computing (MEMO/13/792).

Legislația europeană comună în materie de vânzare va institui o legislație opțională în materie de vânzare, aplicabilă în întreaga UE, care va include norme echitabile și echilibrate pe care consumatorii și IMM-urile le vor putea utiliza atunci când cumpără produse digitale precum muzică sau software descărcându-le din cloud.

Pentru chestiunile care nu țin de legislația europeană comună în materie de vânzare, Grupul de experți va desfășura activități complementare specifice pentru a se asigura că și alte aspecte contractuale relevante pentru serviciile de cloud computing pot fi incluse în domeniul de aplicare al normelor respective, printr-un instrument opțional similar.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/digital-agenda/telecoms-and-internet/cloud-computing

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol