Comisia Europeană: acțiuni împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE

În cadrul pachetului lunar de decizii privind acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia a adoptat 151 de decizii, între care 15 de avize motivate și 13 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, dintre care 2 includ sancțiuni financiare.

Măsurile în privința României se încadrează în categoria Avize motivate:

  • Pensii: Comisia solicită ROMÂNIEI să plătească pensii cetățenilor greci pentru perioada în care aceștia au lucrat în România

Comisia a cerut României să respecte Regulamentul (CE) nr. 1408/71 și Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială la calcularea drepturilor la pensie ale cetățenilor greci care au lucrat în România înainte de aderarea acesteia la UE.
În prezent, autoritățile române refuză să ia în considerare perioadele lucrate de migranții greci înainte de aderarea României la UE. Acest refuz se bazează pe un acord bilateral semnat între România și Grecia în 1996.

În contextul acordului respectiv, România a plătit Greciei o sumă fixă de 15 milioane USD, iar Grecia este responsabilă să plătească pensii corespunzând unui număr de maximum 15 ani lucrați. Aceasta înseamnă că lucrătorii au pierdut dreptul la pensie pentru perioadele care depășesc 15 ani.

Comisia consideră că acordul bilateral nu poate fi utilizat pentru a-i lipsi pe unii cetățeni de drepturile care le sunt acordate în mod direct de dreptul UE și că România datorează lucrătorilor drepturile suplimentare la pensie, chiar dacă acestea corespund unor perioade anterioare aderării României la UE.
Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
România are la dispoziție două luni pentru a transmite Comisiei măsurile luate în vederea punerii integrale în aplicare a regulamentelor. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită România în fața Curții Europene de Justiție.

  • Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își revizuiască sistemul de impozitare a societăților străine

Comisia Europeană a cerut oficial României să modifice tratamentul fiscal discriminatoriu aplicat societăților străine.
În temeiul legislației fiscale române, o societate străină cu mai multe sedii în România face obiectul regimului fiscal al întreprinderilor pentru fiecare dintre sedii în mod individual, în pofida faptului că acestea nu au personalitate juridică separată.

Imposibilitatea unui contribuabil străin de a consolida rezultatele tuturor sediilor sale din România se traduce printr-un un dezavantaj la nivelul fluxului de numerar sau prin impozite mai mari pentru entitatea juridică străină.
Potrivit Comisiei, această restricție contravine libertății de stabilire garantate de tratatele UE.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză.

Pachetul de măsuri complet, referitor la toate statele membre UE: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-122_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol