Apel pentru propuneri privind subvenții în domeniul jurnalismului de investigaţii

Comisia Europeană a publicat un apel pentru propuneri privind proiecte de cercetare în domeniul jurnalismului de investigaţii. Acest apel pentru propuneri face parte din Proiectul Pilot lansat în baza unui amendament introdus de către Parlamentul European în Bugetul pe 2010 al Uniunii Europene.

Pentru a garanta credibilitatea şi independenţa planului de finanţare, Comisia va semna un contract cu o structură autonomă pentru asistenţă în selectarea proiectelor şi gestiunea granturilor. Contractorul va fi ales din rândul organizaţiilor cu expertiză recunoscută în domeniul jurnalismului, în cadrul unei proceduri deschise lansate simultan cu acest apel pentru propuneri.

Propunerile pentru finanţare pot fi prezentate Comisiei până la data de 15 ianuarie 2011.

Obiectivul prezentului proiect pilot este de a testa metode de susținere a jurnaliștilor care realizează reportaje transfrontaliere în domenii în care nu sunt numeroase mijloacele media care investesc resurse, precum și de a încuraja dezvoltarea unui spațiu public european.

Necesitatea unui astfel de sprijin se justifică prin următorii factori:

 • examinarea independentă adecvată a problemelor publice permite cetățenilor să fie informați corespunzător cu privire la funcționarea vieții publice și să participe în mod activ și informat la viața democratică;
 • mijloacele media private, în special presa, nu mai investesc în investigația jurnalistică tradițională din cauza deteriorării condițiilor economice;
 • lipsa unei culturi a jurnalismului de investigație în alte mijloace media de știri, în special în radio, televiziune și jurnalismul online, precum și lipsa tradiției acestui tip de jurnalism în anumite părți ale Europei;
 • lipsa unui jurnalism de investigație transfrontalier real, în care jurnaliști din țări diferite să lucreze împreună la subiecte de interes public comun.

CONDIȚII FINANCIARE

 • Valoarea subvenției nu poate depăși 75% din totalul costurilor eligibile pentru fiecare proiect.
 • Un minimum de 25% din cheltuielile totale estimate pentru proiect trebuie să provină din alte surse decât bugetul Uniunii Europene. Candidații trebuie să justifice disponibilitatea sigură a cofinanțării pentru restul costurilor proiectului.

CANDIDAȚI ELIGIBILI
Pentru a fi eligibili pentru o subvenție, candidații (persoane fizice sau juridice) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • trebuie să formeze o echipă de doi sau mai mulți jurnaliști din cel puțin două state membre diferite ale Uniunii Europene, unul dintre ei fiind șeful echipei;
 • pot face parte din echipă jurnaliști din țări terțe cu condiția ca prezența lor să se justifice prin subiect sau prin domeniul geografic al proiectului și să fie îndeplinită condiția ca cel puțin doi membri din două state membre diferite să facă parte din echipă.

PROIECTE ELIGIBILE
Condițiile de eligibilitate ale proiectelor sunt următoarele:

 • trebuie să abordeze un aspect de interes public pentru o audiență europeană;
 • nu ar putea fi puse în aplicare fără sprijinul finanțării, din cauza resurselor financiare și umane necesare. În conformitate cu legislația UE, subvențiile nu pot avea ca scop sau efect producerea unui profit pentru beneficiar;
 • acestea au o dimensiune transfrontalieră sau europeană ce rezultă dintr-o perspectivă națională, regională sau locală;
 • acestea nu ar trebui să se limiteze la relatarea aspectelor date ci să aibă drept obiectiv clarificarea realităților și a contextului și oferirea unei mai bune înțelegeri a unei știri de presă;
 • rezultatele lor vor fi vizate spre publicare de către un mijloc media recunoscut (cf. formularului din anexa 5 la prezentele criterii de referință).
Cererea de propuneri de proiecte și celelalte documente necesare pot fi găsite pe site-ul Direcției Generale Comunicare din cadrul Comisiei Europene:
 1. Nu există încă păreri pentru acest articol