Piața unică a UE – Bilanț și acțiuni ce marchează 20 de ani de funcționare

Anul acesta marchează cea de a 20-a aniversare a pieței unice. S-au parcurs deja etape importante. Pentru consumatorii europeni, piața unică înseamnă o gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri mai mici. Piața unică le-a oferit cetățenilor posibilitatea de a circula liber, de a se stabili și de a lucra oriunde doresc.

Tinerilor le-a dat ocazia de a studia în străinătate; în ultimii 25 de ani, de acest privilegiu s‑au bucurat peste 2,5 milioane de studenți.

Pentru cele 23 de milioane de companii din UE, piața unică a creat acces la 500 de milioane de consumatori și a generat investiții străine. Mesajul este clar, iar dovezile sunt evidente: o piață unică puternică, dezvoltată și integrată generează creștere și locuri de muncă, iar cetățenilor le oferă posibilități care în urmă cu 20 de ani erau inexistente.

Comisia Europeană a adoptat Actul privind piața unică II și a prezentat 12 acțiuni-cheie care așteaptă aprobarea rapidă a instituțiilor UE.

Actul privind piața unică (IP/11/469), și reprezintă un nou pas în evoluția către o piață unică bine dezvoltată și integrată.

El marchează cea de-a 20-a aniversare a pieței unice și dă startul Săptămânii pieței unice (15-20 octombrie 2012). Sub sloganul „Împreună pentru o nouă creștere”, timp de o săptămână,vor avea loc pe tot cuprinsul UE diferite evenimente, care vor da ocazia factorilor de decizie politică și cetățenilor să analizeze realizările și provocările pieței unice și să propună noi idei și inițiative.

Acțiunile cuprinse în  Actul privind piața unică se concentrează asupra a patru catalizatori principali pentru creștere, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea unui climat de încredere:

a) rețele integrate,

b) mobilitate transfrontalieră pentru cetățeni și întreprinderi,

c) economia digitală,

d) acțiuni care să consolideze coeziunea și să sporească avantajele de care se bucură consumatorii.

Rețele de transport și energie: rețelele de transport și energie eficiente și complet integrate reprezintă elementul fundamental al pieței unice. Oportunitățile oferite de fondurile structurale și de coeziune trebui să fie însoțite de un angajament ferm în sensul stimulării concurenței și furnizării unei game mai variate de produse și servicii de cea mai bună calitate în UE. Pentru ca această viziune să se materializeze, Actul privind piața unică II propune:

(i) o acțiune menită să deschidă serviciile naționale de transport feroviar pentru călători unei concurențe extinse în interiorul UE

(ii) dezvoltarea pieței unice a transportului maritim

(iii) măsuri de accelerare a punerii în aplicare a Cerului unic european

(iv) acțiuni de eficientizare a aplicării legislației UE în vigoare în domeniul energetic.

Mobilitatea cetățenilor și a întreprinderilor: libera circulație peste frontiere reprezintă nucleul pieței unice și unul dintre elementele de bază ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, încă mai există anumite obstacole de ordin practic și juridic care îngreunează mobilitatea cetățenilor, a activităților economice și a investițiilor. Prin Actul privind piața unică II, Comisia propune deci următoarele:

(i) dezvoltarea portalului EURES și transformarea acestuia într-un adevărat instrument european de recrutare și de plasare a forței de muncă

(ii) introducerea unor prevederi în sensul mobilizării fondurilor pentru investiții pe termen lung în favoarea întreprinderilor private și a proiectelor de durată

(iii) modernizarea procedurilor de insolvență, începând cu cazurile transfrontaliere, contribuind astfel la crearea unui mediu care oferă o a doua șansă întreprinzătorilor care eșuează

Economia digitală: ținând cont de ponderea sa în economie și de efectele colaterale importante care pot să apară, de exemplu în materie de productivitate și de abordare a provocărilor societale, revoluția economiei digitale rămâne o oportunitate care nu trebuie ratată. În eforturile sale de edificare a pieței digitale unice până în 2015, Comisia propune următoarele:

(i) facilitarea comerțului electronic în UE prin simplificarea modului de utilizare a serviciilor de plată electronică și prin transformarea acestora în servicii mai competitive și mai demne de încredere

(ii) identificarea de soluții la o problemă care constituie cauza principală a lipsei investițiilor în conexiuni de bandă largă de mare viteză, și anume costurile de inginerie civilă

(iii) transformarea facturării electronice într-o procedură standard în cadrul achizițiilor publice, aceasta fiind o măsură de economisire cu eficiență dovedită

Antreprenorialul social, coeziunea și încrederea consumatorilor: succesul pieței unice este în egală măsură rezultatul participării economice și sociale pe care o generează. Consumatorii trebuie să fie încrezători și este important ca toți cetățenii, pretutindeni în UE, să aibă șansa de a profita de oportunitățile oferite de piața unică. Comisia intenționează să urmărească acest obiectiv prin utilizarea unor instrumente concrete specifice pieței interne, printre care se numără:

(i) îmbunătățirea normelor de siguranță a produselor și aplicarea lor efectivă

(ii) măsuri care să garanteze accesul larg la conturi bancare, precum și comisioane bancare transparente și comparabile și posibilitatea de a schimba cu ușurință contul bancar

Etapele următoare

  • O dezbatere online pe Google cu privire la piața unică, în data de 10 octombrie
  • Săptămâna pieței unice, 15-20 octombrie 20121
  • Comisia va înainta toate propunerile legislative principale din cadrul Actului pentru piața unică II până în primăvara anului 2013 și pe cele nelegislative până la sfârșitul anului 2013.
  • Se face apel la Parlamentul European și la Consiliu să adopte cu prioritate aceste propuneri legislative până în primăvara anului 2014

[1] http://www.singlemarket20.eu/single-market-week/overview

Site web: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm  1. Nu există încă păreri pentru acest articol