A fost lansat site-ul internet „Tabloul de bord al pieței unice” — noi cifre sunt acum disponibile online

ScoreboardOdată cu lansarea Tabloului de bord al pieței unice, care este disponibil numai online, a fost instituit un sistem de raportare mai detaliat și mai ușor de utilizat. Tabloul de bord al pieței unice încorporează rapoarte detaliate cu privire la 13 instrumente de guvernanță, precum monitorizarea transpunerii corecte a directivelor UE, analize ale procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, rețele de cooperare administrativă și diverse servicii de informare și de soluționare a problemelor.

Tabloul de bord al pieței unice pentru 2012/2013 își propune să ofere o imagine de ansamblu a situației reale. Acesta prezintă rezultatele obținute de statele membre, însă oferă și exemple de dificultăți cu care cetățenii și întreprinderile continuă să se confrunte în exercitarea drepturilor lor în UE.

Există în continuare numeroase obstacole în domeniul securității sociale, al drepturilor de ședere, al recunoașterii calificărilor profesionale și al înmatriculării autovehiculelor. Tabloul de bord al pieței unice evidențiază punctele tari și punctele slabe și indică, pentru fiecare stat membru, domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare.

Principalele concluzii

Următoarea diagramă de tip semafor – „traffic light chart” prezintă pe scurt rezultatele obținute de fiecare stat membru în ceea ce privește instrumentele de guvernanță care au fost monitorizate.

Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Potrivit acestei diagrame, statele cu cele mai bune rezultate la nivel general sunt: Estonia, Suedia, Austria, Regatul Unit, Germania, Cipru, Lituania, Ungaria, Danemarca, Malta și Finlanda, care nu au niciun „marcaj roșu”. Alte două state membre, Luxemburg și Țările de Jos, au doar câte un „marcaj roșu” fiecare, dar acesta este contrabalansat de 7, respectiv 5 „marcaje verzi”.

Transpunerea

În ultimele șase luni, statele membre au reușit să mențină deficitul mediu de transpunere — procentul de directive privind piața internă care nu au fost transpuse la timp în legislația națională — la un nivel scăzut, de 0,6 %. Unele dintre acestea au făcut eforturi colosale și au reușit să își îmbunătățească performanțele în mod remarcabil – un rezultat bun, mai ales în contextul crizei economice actuale.

Neîndeplinirea obligațiilor

În ceea ce privește procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu piața unică, numărul mediu, la nivelul UE, de cazuri deschise a scăzut ușor de la 31 la 30 de cazuri pe stat membru, ceea ce reflectă o tendință de scădere lentă, însă constantă.

SOLVIT

SOLVIT este o rețea online de soluționare a problemelor legate de aplicarea incorectă a normelor pieței interne. S-a reușit menținerea unei rate bune de soluționare, de 89 %, fiind redusă în același timp perioada necesară soluționării cazurilor. Portugalia și Regatul Unit au reușit să înregistreze perioade scurte de răspuns, alături de rate bune de soluționare. Centrul SOLVIT din Republica Cehă ar putea fi încă îmbunătățit.

Europa ta

Site-ul internet „Europa ta” este un serviciu multilingv de informare publică ce oferă informații detaliate și acces la asistență cetățenilor și întreprinderilor care intenționează să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene. Interesul față de site-ul „Europa ta” și utilizarea acestuia se află într-o creștere rapidă: în decurs de un an, numărul de accesări ale site-ului aproape s-a dublat, ajungându-se la peste 4 milioane de accesări. Cele mai vizitate secțiuni sunt „lucrători” (în partea destinată cetățenilor) și „administrare” (în partea destinată întreprinderilor). Grecia și Țările de Jos ar putea investi mai mult în promovarea site-ului „Europa ta” și ar putea contribui mai mult la conținutul acestuia.

Ghișeele unice

Directiva privind serviciile prevede înființarea de ghișee unice în toate statele membre. Ghișeele unice sunt portaluri de guvernare electronică care furnizează informații cu privire la normele, reglementările și formalitățile aplicabile activităților de prestări servicii și care oferă posibilitatea de a efectua online procedurile administrative relevante. În prezent, toate statele membre au instituit cel puțin un „ghișeu unic de prima generație”. Cu toate acestea, mai multe state membre, în special Bulgaria, trebuie să își intensifice eforturile pentru a se asigura că ghișeele lor unice răspund nevoilor utilizatorilor. Pe de altă parte, Regatul Unit, Țările de Jos și Danemarca aparțin grupului cu cele mai bune rezultate.

Sistemul de informare al pieței interne

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) permite schimbul de informații între administrațiile naționale în domeniile „calificări profesionale”, „servicii” și „detașarea lucrătorilor”. Utilizarea sa a crescut cu 24 % în ultimul an, dar autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție respectării termenelor stabilite de comun acord și să urmeze exemplul Estoniei, Maltei și Spaniei, care au înregistrat rezultate excelente în ceea ce privește timpul de răspuns.

EU Pilot

EU Pilot promovează soluționarea din timp a problemelor dintre Comisie și statele membre cu privire la chestiuni legate de dreptul UE. Valoarea de referință pentru timpul mediu în care statele membre trebuie să ofere un răspuns este de 70 de zile. Trei țări, Belgia, Franța și Spania, nu au respectat această valoare de referință.

EURES

Platforma și rețeaua EURES care oferă informații, consiliere și servicii de recrutare/plasare au fost folosite din ce în ce mai mult în 2012, având în vedere situația economică actuală, înregistrând peste două milioane de vizitatori lunar și contribuind astfel în mod activ la atenuarea dezechilibrelor de pe piața muncii.

Context

Începând cu 1998, Comisia a publicat un tablou de bord al pieței interne de două ori pe an pentru a prezenta cifre referitoare la transpunerea legislației în domeniul pieței unice și la încălcarea acesteia. În plus, au fost publicate rapoarte privind instrumentele de guvernanță a pieței unice, cum ar fi SOLVIT și IMI.

Pentru a oferi o imagine generală mai bună asupra funcționării pieței unice în ansamblu, aceste rapoarte au fost reunite într-un tablou de bord al pieței unice, care este online și acoperă 13 instrumente diferite și care va fi actualizat în fiecare an (cu excepția statisticilor referitoare la transpunere și la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, acestea urmând să fie actualizate de două ori pe an).

Croația va fi adăugată în ediția de anul viitor.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol