💡Energia regenerabilă

Energia regenerabilă este numele colectiv atribuit energiei produse folosind resursele naturale de pe Terra, cum sunt lumina solară, vântul, sursele de apă (râuri, maree și valuri), căldura degajată de suprafața terestră sau biomasa.
☀️🌬🌊🍃
Procesul prin care aceste surse regenerabile sunt transformate în energie nu produce gaze cu efect de seră, motiv pentru care energia regenerabilă este denumită și „energie curată”.
Energiile regenerabile joacă un rol fundamental în atingerea obiectivelor climatice și de energie ale Uniunii Europene. Nu doar că se găsesc din abundență pe teritoriul UE, dar aceste energii sunt și competitive în raport de cost cu carburanții fosili. Ca atare pot ajuta sistemele energetice în a deveni mai accesibile din punct de vedere financiar și mai puțin dependente de carburanți fosili din import. De asemenea au o potențial mare de a genera o serie de noi locuri de muncă și noi oportunități industriale ce contribuie la creștere economică.
💬Uniunea Europeană a luat acțiuni timpurii în ceea ce privește energiile regenerabile și de atunci a întreprins eforturi semnificative, transpuse în legislație europeană, pentru a integra mai bine sursele de energie regenerabilă în sistemele energetice europene. În calitate de lider mondial în energii regenerabile, Uniunea Europeană a servit ca model de urmat pentru alte state.
📊📈📉Costurile legate de producerea de energie solară au scăzut cu 75% între anii 2009-2018, iar în anul 2014, energie eoliană terestră a devenit mai ieftină decât cea produsă din cărbune, gaz sau cea atomică. În anul 2019, producția de energie eoliană și solară a surclasat pe cea de cărbune pentru prima data în istorie – demonstrând competitivitate și chiar costuri mai reduse decât carburanții fosili în majoritatea cazurilor.
🤝♻️Pactul ecologic european cuprinde o serie de inițiative dea-lungul tuturor sectoarelor de politică publică, menite să transforme Uniunea și Europa în primul continent neutru din punct de vedere al climei până în anul 2050. Energiile regenerabile și eficiența energetică sunt un pilon fundamental care va garanta atingerea acestui obiectiv ambițios.
ℹ️Citește mai multe despre energiile regenerabile în UE aici: https://bit.ly/EnergieCurataUE
ℹ️ Informații despre pactul ecologic european aici: http://bit.ly/CEGreenDeal

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol