𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮l 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐞 𝐢̂𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚̆

𝐕𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐛𝐮𝐧𝐞! 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢, 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢, 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐠𝐚𝐳𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐞 𝐢̂𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚̆.
Procedura de selectare a sediului Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC) a fost lansată la 28 octombrie 2020. Decizia a necesitat un acord comun din partea statelor membre.
Statele membre au votat cu privire la sediul ECCC la 9 decembrie 2020, în marja reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți ai Guvernelor Statelor Membre pe lângă Uniunea Europeană (Coreper).
𝑂𝑟𝑎𝑠̦𝑢𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑔𝑎̆𝑧𝑑𝑢𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖, 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎.
Celelalte țări care s-au oferit să găzduiască sediul Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică sunt:
– Belgia (Bruxelles)
– Germania (München)
– Lituania (Vilnius)
– Luxemburg
– Polonia (Varșovia)
– Spania (Leon)
La 28 octombrie 2020, reprezentanții guvernelor statelor membre au convenit asupra următoarelor criterii de evaluare:
– data la care centrul poate deveni operațional
– accesibilitatea amplasamentului
– existența unor facilități educaționale pentru copiii membrilor personalului centrului
– accesul la piața forței de muncă, la securitate socială și la asistență medicală pentru soții/soțiile și copiii membrilor personalului
– conectivitatea, securitatea și interoperabilitatea cu echipamentele informatice utilizate pentru finanțarea UE
– existența unui ecosistem de securitate cibernetică
– echilibrul geografic
𝐔𝐄 urmărește să înființeze Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică pentru a îmbunătăți în continuare reziliența cibernetică, pentru a sprijini cercetarea în domeniul securității cibernetice și pentru a intensifica eforturile de dezvoltare tehnologică în întreaga 𝐔𝐄.
Noul centru:
– va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare
– va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală
Centrul are următoarele obiective:
– să sprijine implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică
– să sprijine întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din sectorul securității cibernetice
– să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice
– să contribuie la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice
Consiliul negociază în prezent cu Parlamentul European cu privire la propunerea de regulament de instituire a centrelor de securitate cibernetică.
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol